Udlejningspriser -
kontakt Lis Jønsson angående leje af huset - 7475 1172.

Leje for en fest udgør 2.300 kr.

Ønskes huset til rådighed dagen før eller dagen efter festen, koster det 700 kr. pr. ekstradag.

Anden form for arrangement f.eks. et møde eller en koncert på en hverdag koster 700 kr.

Ønsker du at leje Emanuel til en aktivitet, som ikke umiddelbart hører ind under ovenstående regler, så få en snak med Lis Jønsson om mulighederne.

Mindst én person med tilknytning til huset skal være til stede ved udlejning til fest. Denne person kan fungere som hjælper i køkken eller ved servering efter aftale mellem lejer og den pågældende.

Emanuel lejes IKKE ud til “ungfest”, en fest, hvor gæsterne har en ensartet alder under ca. 25 år.

Kontakt Lis Jønsson for leje af huset – 7475 1172. Tager Lis ikke telefonen, så indtal dit navn og nummer på telefonsvareren – hun ringer gerne tilbage.

Velkomstmappe