Spring til indhold

Udlejningspriser -
kontakt Lis Jønsson angående leje af huset - 7475 1172.

Leje for en fest udgør 2.500 kr.

Ønskes huset til rådighed dagen før eller dagen efter festen, koster det 800 kr. pr. ekstradag.

Anden form for arrangement f.eks. et møde eller en koncert på en hverdag koster 800 kr.

Ønsker du at leje Emanuel til en aktivitet, som ikke umiddelbart hører ind under ovenstående regler, så få en snak med Lis Jønsson om mulighederne.

Mindst én person med tilknytning til huset skal være til stede ved udlejning til fest. Denne person kan fungere som hjælper i køkken eller ved servering efter aftale mellem lejer og den pågældende.

Emanuel lejes IKKE ud til “ungfest”, en fest, hvor gæsterne har en ensartet alder under ca. 25 år.

Kontakt Lis Jønsson for leje af huset – 7475 1172. Tager Lis ikke telefonen, så indtal dit navn og nummer på telefonsvareren – hun ringer gerne tilbage.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.