Spring til indhold

Kultur- og forsamlingshuset Emanuels historie

Ved skøde af 3. januar 1980 overdrog bestyrelsen for Frimenighedskirken i Skærbæk kirkebygningen til foreningen Rebbølfolket, Rebbølcentret ved Bolderslev, der i 1986 afhændede den til foreningen Emanuel.

Foreningen Emanuels oprettelse og sigte
I 1986 samledes nogle beboere i Skærbæk kommune med det hovedformål at danne en forening omkring den tidligere frimenighedskirke i Skærbæk.
Forsamlingshuset. Festlighed 1988Drøftelserne resulterede i dannelsen af Foreningen Emanuel, der især havde to hovedformål. For det første ønskede man at bevare den smukke kirkebygning, og for det andet havde der i de senere år vist sig et stadigt stigende behov for lokaler til koncerter, udstillings- og teatervirksomhed, samt andre kulturelle tiltag.

Da det var foreningens opfattelse, at den tidligere frimenighedskirke kunne danne rammen om disse arrangementer, overtog man i 1986 bygningen, og efter en nødtørftig istandsættelse og en mindre ombygning, så som indretning af toiletter og tekøkken, viste den sig at være særdeles velegnet og har lige siden været flittigt benyttet til koncerter, børne- og voksenteaterforestillinger, samt litteratur- og dramatik-arrangementer m.m.
En gennemgribende istandsættelse af den snart 80 år gamle bygning var imidlertid uundgåelig. I de første godt to måneder af 1988 blev dette arbejde udført, således at huset atter fremstod som en smuk og velrestaureret bygning, der i det ydre bortset fra en enkelt påbudt nødudgang ganske fremstod, som kirkens arkitekt Niels Jacobsens projekt angiver.

 
Fra “Nyt fra kirkefondet” nr. 3 september 1997: Kulturhus i Sønderjylland

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2