Spring til indhold

Kultur- og forsamlingshuset Emanuels historie

Ved skøde af 3. januar 1980 overdrog bestyrelsen for Frimenighedskirken i Skærbæk kirkebygningen til foreningen Rebbølfolket, Rebbølcentret ved Bolderslev, der i 1986 afhændede den til foreningen Emanuel.

Foreningen Emanuels oprettelse og sigte
I 1986 samledes nogle beboere i Skærbæk Kommune med det hovedformål at danne en forening omkring den tidligere frimenighedskirke i Skærbæk.

Drøftelserne resulterede i dannelsen af Foreningen Emanuel, der især havde to hovedformål. For det første ønskede man at bevare den smukke kirkebygning, og for det andet havde der i de senere år vist sig et stadigt stigende behov for lokaler til koncerter, udstillings- og teatervirksomhed samt andre kulturelle tiltag.

Da det var foreningens opfattelse, at den tidligere frimenighedskirke kunne danne rammen om disse arrangementer, overtog man i 1986 bygningen, og efter en nødtørftig istandsættelse og en mindre ombygning, så som indretning af toiletter og tekøkken, viste den sig at være særdeles velegnet og har lige siden været flittigt benyttet til koncerter, børne- og voksenteaterforestillinger, samt litteratur- og dramatikarrangementer mm.

En gennemgribende istandsættelse af den snart 80 år gamle bygning var imidlertid uundgåelig. I de første godt to måneder af 1988 blev dette arbejde udført, således at huset atter fremstod som en smuk og velrestaureret bygning, der i det ydre bortset fra en enkelt påbudt nødudgang ganske fremstod, som kirkens arkitekt Niels Jacobsens projekt angiver.

Fra “Nyt fra kirkefondet” nr. 3 september 1997: Kulturhus i Sønderjylland


2023 supplerer bestyrelsen ovenstående oplysninger således:

I dag fremstår Emanuel i yderligere restaureret stand med et tilbygget køkken samt renoveret staldbygning. Staldbygningen forbindes med kulturhuset ved hjælp af et fliseanlæg, der gør det bekvemt at transportere varer mellem de to bygninger.

Huset fremstår i dag stadig smukt med sit oprindelige udtryk, som tiltaler gæster og brugere.

Emanuel er i god gænge såvel kulturelt som økonomisk.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.