Spring til indhold

Hjælp os med at renovere Emanuel

Emanuel i Skærbæk er ikke alene et alsidigt og aktivt kulturcenter med mange forskellige kulturelle tilbud, men også en markant og karakteristisk bygning i bybilledet. Sådan skulle det også gerne være i fremtiden. Derfor lægger bestyrelsen stor vægt på at pleje og vedligeholde den historiske ejendom fra 1909.

Ønsket om at sikre og bevare huset er baggrunden for, at bestyrelsen nu har planlagt en omfattende udvendig renovering af bygningen. Fugerne skal fornyes hele vejen rundt om huset, sternbrædder skal udskiftes, og taget skal shines op. Så der er nok at tage fat på, og det kommer selvfølgelig til at koste en del penge.

Samlet set opererer bestyrelsen med et renoveringsbudget på 1,6 mio. kr.

Emanuel har heldigvis en god økonomi, så foreningen har allerede selv de første 200.000 kr. til rådighed. Resten håber bestyrelsen at kunne skaffe via fonde og støtte fra lokale forretnings- og erhvervsdrivende og lokalbefolkningen. Alle bidrag – små og store – er velkomne.

Efter planen skal selve renoveringsarbejdet i gang i efteråret, og derfor håber bestyrelsen meget, at målet for indsamlingen – 1,4 mio. kr. – er nået sidst på sommeren.

Bidrag kan overføres til:

  • MobilePay: 448079
  • Bankkonto: 7045 – 1617511


Husk at skrive dit navn og telefonnummer i beskeden.

Man er også velkommen til at kontakte formand Tove Tersbøl for yderligere oplysninger på tlf. 20 70 57 28 eller e-mail tovetersboel@gmail.com


Video

Renovering 1:

Renovering 2:

Renovering 3:

Renovering 4:Fakta

Emanuel blev opført som dansk frimenighedskirke i 1909.

Efter 70 år blev kirken lukket i 1979. De seneste år var menigheden blevet mindre og mindre, og der var derfor ikke længere økonomi til at drive kirke.

Ved lukningen var der usikkerhed om bygningens fremtid, og på et tidspunkt var nedrivning en reel trussel.

I første omgang overtog Rebbølcentret den tidligere kirke og forsøgte at anvende den til forskellige folkelige arrangementer. Det var dog med begrænset succes, og i 1986 dannede en kreds af lokale borgere foreningen Emanuel, der overtog bygningen og udviklede den til et moderne kultur- og forsamlingshus.

Siden 1986 er der investeret mange penge og frivillige kræfter i istandsættelse, vedligeholdelse og udbygning af ejendommen, og der har været stor lokal opbakning til at sikre og værne om stedet. Nu trænger den mere end 100 år gamle bygning til en grundig renovering af murværk, tag og træværk, og Emanuels bestyrelse håber igen på velvilje og opbakning.

Emanuel_indsamling

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.