Spring til indhold

Fakta om bygningen

Her ses plantegning med mål over Kulturhus Emanuel. Klik på billedet for at se tegningen i større format.

Historien kort
Bygningen er opført i 1909 af den danske arkitekt Nils Jacobsen, Odense, i typisk dansk nationalromantik. Den fungerede indtil 1979 som frimenighedskirke.

Traditionel kirkebygning
Huset er en traditionel kirkebygning – dvs. i en klassisk model – med skib, kor og to vinkelbygninger i vest sammen med tårn, udformet som tagrytter.

Den er beliggende nogenlunde øst-vest som traditionelt. Der er mod syd en senere tilføjet udbygning. Taget er stejlt og overalt beklædt med stålplader, der i et vist omfang gør det ud for blytag – hvilket formentlig har været den oprindelige plan.

Vinkelbygningen mod nord rummer indgang, og bygningen har i øvrigt mange lighedspunkter med Nyrops lille frimenighedskirke på Stenderup Kirkebakke.

I den høje tagryg vestligst, dvs. over krydset med de to gavltilbygninger, hviler et relativt spinkelt tårn som tagrytter, hvilket betyder at skibets tagflader er ført igennem til vestgavlen.

De murede gavle er udsmykket med enkle blændinger, både på tagrytteren og på de øvrige gavle.

Bygningen er som helhed udstyret med rundbuede vinduer, der alle er fornyet.

I vestgavlen er der både små og store vinduer samt et rundt i midten, der formentlig giver lys til skibet. Tilbygningen mod sydøst er på sin vis udformet i harmoni med den oprindelige del af kirken, men den er “udkraget” i forhold til vinkelbygningen, hvilket gør den mere uharmonisk.

Korbygningen har på begge sider to små udbygninger hvor taget er ført ned. Danner formentlig præsteværelse og tidligere nødudgang.

Bagest på grunden ligger den tidligere hestestald,  som nu er renoveret til brug for opmagasinering.

Plads til 150 gæster
Huset er af brandmyndighederne godkendt til 150 personer.

Indgang 2 har handikapvenlig indgang og handikaptoilet.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.