Spring til indhold

Fakta om bygningen

Salens mål er 11 x 9 meter. Dertil kommer scenen på 22 m2 og stykket ved indgangen på 28 m2
Bygningens areal er 340 m2
Køkkenforhold: Køkkenet er et anretterkøkken og altså ikke beregnet til madlavning.
Toiletforhold: Der er to mindre toiletter og et større handicapvenligt toilet.
Huset er godkendt til 150 personer. Det kan dog kun lade sig gøre ved “teateropstilling” med stolene i rækker.
Handicaprampe: Der er ved køkkenindgangen støbt en kraftig rampe.

Bygningen er opført i 1909 af den danske arkitekt Nils Jacobsen, Odense, i typisk dansk nationalromantik.
Den fungerede indtil 1979 som frimenighedskirke. Herefter blev den overtaget af den kulturelle institution, Rebbølcentret, som overdrog den til en gruppe lokale borgere, som stiftede foreningen Emanuel for at bruge bygningen som kultur- og forsamlingshus.

Udformning

Det er en traditionel kirkebygning – dvs. i en klassisk model – med skib, kor og to vinkelbygninger i vest sammen med tårn, udformet som tagrytter.
Den er beliggende nogenlunde øst-vest som traditionelt. Der er mod syd en senere tilføjet udbygning.
Taget er stejlt og overalt beklædt med stålplader, der i et vist omfang gør det ud for blytag – hvilket formentlig har været den oprindelige plan.
Vinkelbygningen mod nord rummer indgang, og bygningen har i øvrigt mange lighedspunkter med Nyrops lille frimenighedskirke på Stenderup Kirkebakke.
I den høje tagryg vestligst, dvs. over krydset med de to gavltilbygninger, hviler et relativt spinkelt tårn som tagrytter, hvilket betyder at skibets tagflader er ført igennem til vestgavlen.
De murede gavle er udsmykket med enkle blændinger, både på tagrytteren og på de øvrige gavle.

Bygningen er som helhed udstyret med rundbuede vinduer, der alle er fornyet. I vestgavlen er der både små og store vinduer samt et rundt i midten, der formentlig giver lys til skibet.
Tilbygningen mod sydøst er på sin vis udformet i harmoni med den oprindelige del af kirken, men den er “udkraget” i forhold til vinkelbygningen, hvilket gør den mere uharmonisk.
Korbygningen har på begge sider to små udbygninger hvor taget er ført ned. Danner formentlig præsteværelse og tidligere nødudgang.

Bagest på grunden ligger et udhus, der har været hestestald mv.

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2