Spring til indhold

Bestyrelsen

Formand
Tove Tersbøl

T: 20 70 57 28

Næstformand
Kirsten Dahlmann

T: 61 74 05 95

Sekretær
Birthe Abild-Jensen
T: 20 10 84 08

Bestyrelsesmedlem
Torben Elkjær Larsen
T: 51 55 74 47

Bestyrelseskasserer
Else Monska
T: 40 77 60 57

Suppleant
Jan Gregersen
T: 42 60 56 59

Suppleant
Sara Krog Paulsen
T: 42 65 82 06

Kasserer
uden for bestyrelsen
Jonna Schmidt 
T: 22 59 45 13

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.