Spring til indhold

Bestyrelsen

Formand
Tove Tersbøl

T: 20 70 57 28

Næstformand
Kirsten Dahlmann

T: 61 74 05 95

Sekretær
Birthe Abild-Jensen
T: 20 10 84 08

Bestyrelsesmedlem
Torben Elkjær Larsen
T: 51 55 74 47

Bestyrelseskasserer
Else Monska
T: 40 77 60 57

Suppleant
Jan Gregersen
T: 42 60 56 59

Suppleant
Sara Krog Paulsen
T: 42 65 82 06

Kasserer
uden for bestyrelsen
Jonna Schmidt 
T: 22 59 45 13

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2