Spring til indhold

Persondatapolitik for Emanuel

Foreningen Emanuel er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Kultur- og Forsamlingshus Emanuels tilbud.

Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Emanuels behandling af dine personoplysninger.

Emanuel behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Hvornår indsamler og anvender Emanuel dine personoplysninger?

Emanuel indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af foreningen Emanuel eller er frivillig
  2. Når du tilmelder dig som medlem af foreningen Emanuel, som frivillig eller ønsker at gøre brug af Emanuel indsamles en række oplysninger om dig for at kunne levere relevante tilbud til dig

Ligeledes bruges dine oplysninger for at have et godt samarbejde med dig som medlem, frivillig og/eller, som bruger. I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Emanuel.

Hvornår videregiver Emanuel dine personoplysninger?

Emanuel kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan fra bestyrelsens side udelukkende blive videregivet til

  1. tredjepart i forbindelse med administration af dit medlemskab
  2. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Emanuel.

Hvordan beskytter Emanuel dine personoplysninger?

Emanuel har tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Emanuels sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Emanuel kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Emanuels sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Emanuel behandler om dig, kan du rette henvendelse til formand Tove Tersbøl tove.tersboel@gmail.com eller telefonnummer 20 70 57 28.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Emanuel behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Emanuel om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Emanuel er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Emanuels indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

Hvor længe opbevarer Emanuel dine personoplysninger? – løbende sletningsforpligtelse

Hos Emanuel gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for samarbejdet med dig, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig forening af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.​

Hvad sker der, når Emanuel ændrer denne persondatapolitik?

Emanuel opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre at sikre dig så præcis information som muligt, samt for at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at Emanuel løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Emanuel dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan ses på Emanuels hjemmeside www.kulturhus-emanuel.dk eller rekvireres ved henvendelse til  tovetersboel@gmail.com

Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

Emanuel, Tøndervej 38a, 6780 Skærbæk
e-mailadresse: tovetersboel@gmail.com – telefonnummer: 20 70 57 28

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.