I forbindelse med nedlæggelse af Lions Club i 2014 blev midlerne uddelt i form af donationer.
Foreningen Emanuel blev betænkt med et beløb.