Spring til indhold

Visionsmøde

27. sep. 2021 | 19:00 - 20:00
 

Emanuel indbyder til visionsmøde om husets fremtid

GRATIS ADGANG – INGEN TILMELDNING

I Skærbæk har vi et stort aktiv, som mange andre byer misunder os. Med Kultur- og Forsamlingshus Emanuel er vi sikret et levende samlingssted, hvor en broget vifte af kulturelle aktiviteter og private fester udfolder sig.

Den tidligere frimenighedskirke, der udgør den fysiske ramme om byens kultur- og forsamlingshus, fremstår i dag som en velholdt bygning i god stand.

Men hvad med fremtiden? Hvordan sikrer vi, at bygningen fortsat holdes ved lige? Hvilke opgaver skal vi tage fat på? Og hvad med aktiviteterne i huset?

Med et visionsmøde for alle interesserede mandag den 27. september giver Emanuels bestyrelse nu bolden op til diskussion og idéudvikling om husets fremtid.

– Vi står ved en skillevej med nogle økonomisk krævende projekter foran os. F.eks. trænger hele bygningen til at blive fuget. Det vil være rigtigt dyrt. Og når vi er i gang, hvorfor så ikke også i samme ombæring lægge nyt tag på? Taget er efterhånden 35 år gammelt. Og hvad med loftet over salen?

Der er mange spørgsmål om vedligeholdelse af bygningen. Og der er også spørgsmål om udvikling af husets aktiviteter.

– Satser vi på det rigtige? Har vi det rette mix? Eller skal vi til at tænke i helt nye baner? Skal vi tage andre aktiviteter op og måske droppe nogle af de nuværende? Hvad er det egentlig for et kultur- og forsamlingshus, vi ønsker os her i Skærbæk?

Det er nogle, af de mange spørgsmål, bestyrelsen ønsker at inddrage brugerne og befolkningen i.

– Derfor håber vi, at mange har lyst til at deltage i visionsmødet den 27. september. Alle er velkomne, og alle ideer, tanker og forslag vil blive modtaget med tak. Vi har brug for både de vilde og flyvske tanker og de mere jordbundne. Det eneste, der ikke er tilladt denne aften, er holdningen: “Det kan vi da ikke”. For som udgangspunkt kan vi det hele, siger Tove Tersbøl.

Efter visionsmødet vil bestyrelsen arbejde videre med de forslag og ideer, der kommer frem, og bestyrelsen vil vurdere, hvad der skal sættes i værk og i hvilken rækkefølge.

– Men nu gælder det i første omgang om at få kreativiteten til at udfolde sig frit og uhæmmet. Derfor håber vi, at der kommer rigtig mange den 27. september, og at vi får en masse gode forslag på bordet til udvikling af vores fælles kultur- og forsamlingshus, siger Tove Tersbøl.

Visionsmødet holdes i Emanuel og begynder kl. 19. Foreningskonsulent Ronni Rix Back fra Tønder Kommune har sagt ja til at være aftenens ordstyrer og den, der skal prøve at udfordre deltagerne og binde mødet sammen.


Visionsmøde
ALLE ARRANGEMENTER

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2