Spring til indhold

Emanuels Kulturpris 2023, Gunnar Vind:

Gennem en bred vifte af tillidsposter og gennem mange år har du, Gunnar, sat dit præg på kulturlivet i tidligere Skærbæk Kommune, i Tønder Kommune og i Sønderjylland.

På din egen stille måde har du idéudviklet et utal af aktiviteter inden for forretningsliv, kulturliv og foreningsliv. Du har stået vagt om det frivillige arbejde lige siden din ungdomstid, og har man brug for hjælp, går man ikke forgæves til dig.

Du har ikke tal på alle de bestyrelser, du sidder i eller har siddet i. Det er mange, og overalt er du kendt for din beredvillige, flittige og altid ydmyge indsats.

Du har virkelig sat dit præg på vort lokalsamfund, og vi vil gerne sige dig tak ved at tildele dig Emanuels Kulturpris.

Slideshow med præsentation af årets prismodtager på Emanuels generalforsamling, april 2023

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.