Spring til indhold

Emanuels Kulturpris 2019, Tove Tersbøl:

Der var “mytteri” på Emanuels generalforsamling i 2019. En enig bestyrelse havde besluttet, at der i år ikke skulle uddeles Kulturpris, da fortællingen om om- og tilbygning ville fylde meget på generalforsamlingen.

Men uden formandens vidende besluttede bestyrelsen at tildele formanden, Tove Tersbøl, årets Kulturpris som en overraskelse. Og Tove blev både overrasket, mundlam og glad.

Så det var virkelig et positivt ladet mytteri.

Tove fik kulturprisen for sin særlige indsats for kulturlivet i Tønder Kommune, som frivillig ildsjæl, for en formidabel indsats for bl.a. en lang række kor – men specielt i forbindelse med Kultur- og Forsamlingshus Emanuels opstart, drift og udvikling.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.