Spring til indhold

Emanuels Kulturpris 2015, Bodil Bjerre:

På sin egen stille og vedholdende måde har Bodil Bjerre ydet en stor kulturel indsats i mange sammenhænge i området. Mange andre foreninger og sammenslutninger har nydt godt af Bodils arbejdskraft og engagement.

Sammen med sin mand, Erling, bakkede Bodil straks op om tanken med at omdanne Emanuelskirken til kulturhus, og de kom i huset fra første færd.

Bodil har siddet i Emanuels bestyrelse, har været medlem af cafégruppen, og hun har stillet sig til rådighed som frivillig hjælper ved mindesamvær.

Bodil har udført mange forskellige ad hoc-opgaver i foreningen, og hun har forfattet hæftet om Skærbæk Frimenighed.

Parkering ved Emanuel

På parkeringsområdet ved Emanuel på Tøndervej 38a er der plads til ca. 20 biler, og på den modsatte side af Tøndervej er der tre parkeringsbåse lige over for Emanuel.

Ved botilbuddet Rosenvænget på Tøndervej 47 er der yderligere 20 parkeringspladser til rådighed.

Mellem Emanuel og Rosenvænget er der ca. 300 meter.