LEJ EMANUEL

til din fest eller samvær

Udlejningspriser

Leje for en fest udgør 2.300 kr.

Ønskes huset til rådighed dagen før eller dagen efter festen, koster det 700 kr. pr. ekstradag.

Anden form for arrangement f.eks. et møde eller en koncert på en hverdag koster 700 kr.

Ønsker du at leje Emanuel til en aktivitet, som ikke umiddelbart hører ind under ovenstående regler, så få en snak med Lis Jønsson om mulighederne.

Mindst én person med tilknytning til huset skal være til stede ved udlejning. Denne person kan fungere som hjælper i køkken eller ved servering efter aftale mellem lejer og den pågældende.

Der er ikke krav om at benytte en person med tilknytning til huset, hvis du arbejder sammen med “Din køkkenchef” eller “Brorsonsminde”, da firmaerne kender Emanuel. Det samme gælder, hvis du entrerer med “Buffetbussen”, da Emanuels køkken så ikke benyttes.

Emanuel lejes IKKE ud til “ungfest”, en fest, hvor gæsterne har en ensartet alder under ca. 25 år.