Spring til indhold

Husets gamle klaver havde tjent os i mange år og trængte til at blive udskiftet.
Takket være Tuborgfondet kunne dette ønske opfyldes i 2014.

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2