Generalforsamlingsfest torsdag d. 9. sept. kl. 19

Kære medlemmer af foreningen Emanuel.

 

Torsdag d. 9. sept. kl. 19 holder vi ”generalforsamlingsfest” i Emanuel.

Tilmelding foregår ved, at I ”køber” gratis billet på følgende link:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/1qv9y7e1e5

Det er slet ikke nødvendigt at medbringe billetten. Du står på vores deltagerliste, når du går ind og registrerer dig.

Det bliver helt sikkert en festlig og munter aften med fællessang, uddeling af kulturprisen, fortælling om Emanuels situation samt hyggeligt samvær, hvor vi kan nyde igen at være sammen.

Endelig er foreningen som sædvanligt vært ved et let traktement, som denne gang er portionsanrettet, så vi undgår at skulle stå tæt sammen i madkø.

Vi glæder os til at se jer til en fin aften, hvor vi samles om vort dejlige kultur- og forsamlingshus – Emanuel.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 6. sept.