Spring til indhold

Højskoledag med emnet “Genforening”

20. mar. 2022 | 09:30 - 16:00
HØJSKOLEDAG

 • 09.30 Kaffe og rundstykke
 • 10.00 Morgensang- De forbudte sange v./ Tove Tersbøl
  Højskolesangbogen vil blive flittigt brugt dagen igennem
 • 10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesvigske
  Kvindeforening – den attende i rækken – fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.
 • 12.00 Frokost
 • 13.00 Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er fmd. f. Sprogforeningen, tidl. skatteminister og tidl. byrådsmedlem i Sønderborg m.m. En glimrende fortæller holder foredraget: I.P. Nielsen 1873-1952 – Sønderjylland i perioden fra Genforeningen til retsopgøret efter krigen.
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920
  Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv. Sin viden har han fra læsning af gamle Roskilde Dagblade fra genforeningsårene.
 • 16.00 Farvel og på gensyn til næste år.

Billetkøb til Højskoledagen

Dagen arrangeres i et samarbejde mellem:
Emanuels Café
Foreningen Norden TST
Grænseforeningen
Historisk Forening
Tidens Kvinder


Højskoledag med emnet "Genforening"
ALLE ARRANGEMENTER

Parkering ved Emanuel

Parkeringsmuligheder.

Der er plads til ca. 20 biler ved Emanuel (billede 1)

På hovedvejen over for Emanuel i nordgående retning er der tre parkeringsbåse (billede 1)

Der er yderligere 20 parkeringspladser ved Rosenvænget ca. 300 meter syd for Emanuel (billede 2)

 

 

Billede 1
Billede 2