Skip to content

Lejeaftale

For leje af huset kontakt Lis Jønsson på tlf. 74 75 11 72
eller brug kontaktformularen under Billetsalg/kontakt

LEJEKONTRAKT

Navn:
adresse:
Tlf.:
Mail:

lejer Kultur- og forsamlingshuset Emanuel, Tøndervej 38a, 6780 Skærbæk
Dato:

Mindst en person med tilknytning til huset skal være til stede ved udlejningen. Denne person kan fungere som hjælper i køkken eller ved servering efter aftale mellem lejer og hjælper – men personen skal være den sidste, der forlader huset ved lejemålet.
Ved dette lejemål er der aftale med: ______________________________________

Pris for leje:
Pris for forberedelsesdag:
Pris for efterfølgende dag:

Lejekontrakten er bindende for både udlejer og lejer, når kontrakten er underskrevet af begge parter.

Beløbet skal være indbetalt på Sydbank 7971 1028401 senest 6 måneder før lejedatoen.

Undertegnede er indforstået med Emanuels regler og betingelser for udlejningen, se også vedhæftede folder

Dato:      Dato:

LEJER:    UDLEJER: