Skip to content

Kulturpris

Foreningen Emanuel har i 2014 indstiftet en kulturpris, som uddeles hvert år på foreningens ordinære generalforsamling.
Det har gennem flere år været et ønske i foreningen at sætte fokus på og vise, at der sættes pris på det frivillige ildsjæle-arbejde, som bliver udført inden for kulturlivet.
Netop i denne forening ved vi, hvor vigtigt det er, at der er folk, som vil gøre et stykke uegennyttigt arbejde til glæde for andre.

Bestyrelsen har valgt at indstifte en pris under navnet Emanuels Kulturpris. Prisen har til formål at påskønne en særlig indsats til gavn for kulturlivet i Tønder Kommune med særligt fokus på aktiviteter i den tidligere Skærbæk Kommunes område.
Emanuels kulturpris kan tildeles en person eller en personkreds, der på forbilledlig vis henleder opmærksomheden på kultur.

Foreningen Emanuel er ikke nogen rig forening, som kan uddele pengebeløb. Man bliver altså på ingen måde rig på penge som prismodtager. Men det er foreningens håb, at modtageren vil glæde sig over udvælgelsen, som viser, at vi sætter pris på det arbejde, der er udført.

Modtagere:

2018 – Børge Pedersen
Vi tildeler dig denne pris på grund af det enormt store frivillige og kulturelle arbejde du har udført gennem så mange år her i Skærbæk-området. Du får ikke prisen fordi du har fået den forbandede sygdom, som du selv benævner den, men fordi du i allerhøjeste grad har fortjent prisen.
Overalt virker du med overskud og humør! Du er en samlende person, og vi føler os godt tilpas i dit selskab.
Du er en ildsjæl, som brænder for at gøre ting til gavn for almenvældet, og det er i sandhed også kultur.
Tove Tersbøl tog derefter udgangspunkt i sangen ”Hvor du sætter din fod” og trak sammenligninger mellem Børges virke og sangens tekst af Jens Sejer Hansen.

2017 – Jens Rosendal
Jeg ved godt, at vores lille pris på mange måder er ”ingenting” i forhold til alle de store priser, du har fået. Priser, hvor du får overrakt store pengebeløb og priser, hvor du bliver set i landsdækkende aviser og andre medier. Men ud fra devisen – lidt har også ret – tillader vi os på denne måde at sige dig tak for dit virke i vort område, hvor du gennem mange år har sat fokus på vores egn.
Du får vores kulturpris – fordi vi gerne vil vise, at vi sætter pris på dig og dit forfatterskab.
Du har skrevet ord, som vi synger og læser både her og overalt i Danmark, ja, i hele verden.
”Du kom med alt det, der var dig” er oversat til mange sprog.

HE32016 – H.E. Sørensen, Skærbæk

Det største og fornemste arbejde H.E. Sørensen har gjort for Emanuel var at skrive manuskriptet til kabaretten “Sigfred” om Sigfred Pedersen i 2004. H.E. Sørensen havde med sit personlige kendskab til Sigfred Pedersen en særlig baggrund for at skrive kabaretten, som med stor glæde blev overværet af Sigfred Pedersens familie.
H.E. Sørensens arbejde i Historisk Forening har været legendarisk. Gennem utallige bogudgivelser, kronikker, artikler, foredrag m.m. har H.E. Sørensen sat stort fokus på Skærbæk, og har, som der står skrevet i kulturprisens fundats: “på forbilledlig vis henledt opmærksomheden på kultur”.

Bodil Bjerre2015 – Bodil Bjerre, Skærbæk
Hun har på sin egen stille og vedholdende måde ydet en stor kulturel indsats i mange sammenhænge i området.
Mange andre foreninger og sammenslutninger har nydt godt af hendes arbejdskraft og engagement.
Hun og hendes mand bakkede straks op om tanken med at omdanne Emanuelskirken til kulturhus og kom i huset fra første færd.
Hun har siddet i Emanuels bestyrelse, har været medlem af cafégruppen, og hun har stillet sig til rådighed som frivillig hjælper ved mindesamvær.
Hun har udført mange forskellige ad. hoc-opgaver i foreningen, og hun har forfattet hæftet om Skærbæk Frimenighed.

Margit Kjær - første modtager af kulturpris2014 – Margit Kjær, Brøns
Det var en enig bestyrelse, der med en del forslag på bordet vedtog, at Margit Kjær skulle tildeles Emanuels første kulturpris.
Hun har gjort et kæmpearbejde især for Emanuels professionelle børneteater, men også i mange andre sammenhænge.
Amatørteaterforeningen Stjernen har også haft stor gavn af hende, og hun har lagt et meget stort frivilligt arbejde i hendes lokalområde – Brøns.
Hun udfører arbejdet i det stille og forsøger aldrig at komme i første række, hvor hendes indsats bliver set.