Skip to content

Brug af opvaskemaskine

Vejledning til opvaskemaskinen
1 Sæt bundproppen i: proppen skal sættes i forrest i maskinen og midt
for lågen. Tryk proppen så fast, at dens øverste flade flugter med
lågens nederste kant.
2 Luk lågen.
3 Tænd maskinen ved at trykke på knap nr. 2 – så lukkes vandet ind.

opvaskemaskine-fig-1-2
4 Fyld en kurv med service – glas vaskes af først! – og sæt den ind i
maskinen.
a. Rondellen bruges stil tallerkener
b. Trådbakken bruges til kopper, glas, bestikkurve og større ting.
5 Luk lågen.
6 Tryk på den øverste knap og hold den inde, indtil maskinen starter.
7 Fyld den næste kurv, mens maskinen arbejder.
8 Når tredje knap fra neden lyser, skyller maskinen, og når dette lys
slukker igen, er opvasken færdig. Det tager ca. 2½ minutter.
9 Glas skal tages ud straks, for at undgå kondenspletter.
10 Tag bakken ud og sæt den næste ind.
11 Gentag processen fra punkt 5.
12 Når alt er vasket op, sluk for maskinen ved at trykke på knap nr. 2.
13 Træk bundproppen op, så vandet løber ud.
14 Forlad maskinen med åben låge, sæt gerne bundproppen i spænd.

Bemærk:
 Skrab madrester af servicet
 Vask så vidt muligt glas først og tør dem efter med et viskestykke
 Der servicet meget snavset, og/eller er der større mængder
service, skal vandet i opvaskemaskinen skiftes undervejs
 Kontroller, om servicet er blevet helt rent
 Ved problemer kan mobil 30 11 27 08 kontaktesopvaskemaskine-fig-2-2