Skip to content

Brug af kaffemaskine

 

1. Maskinen fyldes med vand fra den blå hane: åbn ved at dreje til venstre og luk ved at dreje til højre. Der kan være ca. 15 liter vand i beholderen.

2. Hæld ca. en dl koldt vand i selve kaffemaskinen for at undgå skader på maskinen ved opvarmningen.
3. Tænd herefter for strømmenkaffemaskine-fig-1-docx

4. Tænd for opvarmningen

5. Når temperaturen viser ca. 90 grader, drejes kontakten på varmtvandsbeholderen til ”II”, den røde lampe tændes, og så er vandet klar til at løbe ned i kaffebønnerne. For en fyldt beholder tager det ca. 30 min.kaffemaskine-fig-2

6. Husk at tænde for beholderen, hvor den færdige kaffe løber ned – der er et specielt stik hertil.

7. Sørg for, at den varme hane er over kaffetragten, luk op for vandet, og kaffen brygges.

8. Man kan forsigtigt løfte filterholderen for at se, hvor meget færdig kaffe, der er klar til aftapning på termokander.

Praktiske bemærkninger:

 Der kan være 8 liter færdigbrygget kaffe i maskinen
 Til 8 liter kaffe beregner vi 500 g kaffe
 8 liter kaffe fylder næsten 10 termokander
 10 termokander kaffe er serveret for ca. 45 gæster, der alene får serveret småkager. Hvis der er et reelt kaffebord, er det vores erfaring, at der drikkes mere kaffe
 Det kan være hensigtsmæssigt at koge mere vand, end de 8 liter, der kan være i maskinen, da det overskydende vand kan bruges til at varme termokander og til at lave te

Bemærk:
 Boblen, der viser vandstanden i beholderen, kan være svær at aflæse. Prøv evt. at hælde lidt mere koldt vand i, så er det lettere at se. Hvis beholderen er helt fuld, vil det automatisk løbe over, og det kan høres i afløbet under vasken.

 Er beholderen fyldt helt op, og den står på fuldt blus, koger den over.

 Er der for lidt vand i beholderen, koger den tør.

 Begge dele kan reguleres ved at skrue ned for varmen eller eventuelt slukke et par minutter.

Koldt vand fyldes i varmtvandsbeholderen med blå hane. (kan rumme 20 liter)

Drejekontakten på varmtvandsbeholderen sættes på fuld kraft = II,
indtil temperaturen viser 95 -100 grader.

Husk, der skal vand i varmtvandsbeholderen før der tændes, så den ikke koger tør,
Husk ikke at fylde den helt op, da den så koger over
HUSK at der skal være lidt vand i “kaffekanden”, når den er tændt.

Forslag til kaffebrygning:
40 – 50 gr. kaffe pr. liter vand. 1 dl. kaffe vejer 50 gr.
“Kaffekanden” kan kun rumme 8 liter.

Varmt vand tappes ved at åbne for rød hane.
Hvis man ikke ønsker at koge en ny portion vand, skrues ned på drejekontakten –
eller der slukkes.

Varmtvandsbeholderen slukkes på kontakten på muren.
Lad lyset være tændt i vandsøjlen – det slukkes med kontakten på muren
– sluk ikke på maskinen.